Լուրեր
Թոքի լիմֆատիկ հանգույցների բաց բիոքսիա (բացառիկ նկարահանում վիրահատարանում)