Լուրեր
Այս նախագիծը «փղերի նախաճաշի» սահմանադրական ամրագրումն է