Պուտինը ստորագրել է ծայրահեղականության մեջ ներգրավված անձանց ընտրվելը ժամանակավորապես արգելող օրենքը

Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել, որով ժամանակավոր արգելք է սահմանվում դատարանի կողմից ծայրահեղական կամ ահաբեկչական ճանաչված ​​կազմակերպությունների հետ փոխկապակցված անձանց համար: Համապատասխան փաստաթուղթը հրապարակվել է ուրբաթ օրը՝ իրավական տեղեկատվության պաշտոնական պորտալում:

Ըստ նոր օրենքի՝ ծայրահեղական կամ ահաբեկչական կազմակերպությունների հիմնադիրներն ու ղեկավարները չեն կարողանա հինգ տարի շարունակ դիմել ընտրովի պաշտոնների համար՝ դրանք արգելելու կամ լուծարելու վերաբերյալ դատարանի որոշման օրվանից, և այդպիսի կազմակերպությունների աշխատակիցները և այն անձինք, որոնց ներգրավումը նրանց գործունեությանը սահմանում է դատարանը՝ երեք տարի ժամկետով:

Փաստաթուղթը սահմանում է նաև ներգրավվածությունը որոշելու չափորոշիչները: Այն հասկացվում է որպես գործունեության նպատակների և ձևերի ուղղակի իրականացում, որոնց պատճառով կազմակերպությունը ճանաչվել է ծայրահեղական կամ ահաբեկչական: Բացի դրանից՝ համարվում է, որ այդ կազմակերպություններում ներգրավված են նաև այն քաղաքացիները, որոնք աջակցություն են հայտնել կազմակերպության գործունեությանը կամ դրա անհատական ​​միջոցառումներին, այդ թվում`արտահայտելով այն իրենց առցանց արտահայտություններում: Նման կազմակերպության գործունեությանը անձի ներգրավված լինելու մասին որոշումը պետք է կայացնի դատարանը: Միևնույն ժամանակ, կազմակերպությունների հիմնադիրների, ղեկավարների և նրանց տեղակալների առնչությամբ ներգրավվածության վերաբերյալ դատարանի որոշում չի պահանջվում:

Որևէ ընտրովի պաշտոնում երեք տարի ընտրվելու արգելքը տարածվում է այն անձանց վրա, որոնք կազմակերպությունը ծայրահեղական ճանաչելու մասին դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելուց մեկ տարի առաջ աջակցություն են հայտնել դրան: Նման կազմակերպությունների ղեկավարներին արգելվում է ընտրվել հինգ տարի ժամկետով, եթե նրանք համապատասխան պաշտոններ են զբաղեցրել դատարանի որոշումից երեք տարի առաջ:

Նոր կանոնները չեն տարածվում արդեն տեղի ունեցած ընտրությունների վրա: