Լուրեր
Մենք Եվրոպայի հետաքրքրությունների շրջանակից դուրս ենք․ մեր պատերազմը ապրելու համար է