Լուրեր
Հայկական կողմը կուրուստներ ևս ունի, բայց դրանք հակառակորդի կորուստների հետ անհամադրելի են