Լուրեր
Այս նախագիծը մշակելիս հաշվի առնվե՞լ է ազգային փոքրամասնությունների կարծիքը