Լուրեր
Հայերն ու հույները անցել են պատմության նույն ճանապարհով՝ ցեղասպանության միջով, ու վերագտել իրենց