Լուրեր
Ձախ ազդոսկրի փակ միջենթատամբիոնային կոտրվածք. օստիոսինթեզ՝ հարթակով և պտուտակներով