Լուրեր
Ճողվածքահատում. Հետվիրահատական ճողվածք՝ մասնակի անանցանելիությունով (բացառիկ նկարահանում վիրահատարանում)