Լուրեր
Էխինակոկ. 6-7 սմ էխինակոկային բշտի հեռացում լյարդից (բացառիկ նկարահանում վիրահատարանում)