Լուրեր
Անրակի կոտրվածք. օստիոսինթեզ՝ հարթակով և պտուտակով (բացառիկ նկարահանում վիրահատարանում)