Լուրեր
Ողնաշարի կոտրվածքի տրանսպեդիկուլյար վիրահատություն (բացառիկ նկարահանում վիրահատարանում)